Diabetespotilaiden hoito Harjun terveydessä

Diabetespotilaiden hoito Harjun terveydessä

Diabetesasioissa asiakas voi soittaa yleiseen avosairaanhoidon numeroon 03 41089 420, ja ensimmäisen soittokerran jälkeen puhelu ohjautuu aina omallehoitajalle.

Tiimimalliin siirtymisen myötä yksi tiimeistä vastaa kaikkieninsuliinihoitoisten diabeetikoiden hoidosta. Kyseisessä tiimissädiabetespotilaiden hoidon kehittämisestä on vastannut kaksisisätautilääkäriä ja yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla ondiabeteshoidon erityispätevyys. Lisäksi tiimissä toimii diabeteshoitajia jamuita aiemmin diabetespotilaiden kanssa työskennelleitä lääkäreitä. Muutkuin insuliinihoitoiset diabetespotilaat hoidetaan ns. terveyshyötytiimeissä.

Koronapandemian vuoksi korkean riskin diabetespotilaiden hoidossa on suosittuetävastaanottoja. Diabetespotilaiden hoitomallia on myös yleisesti muutettumonikanavaisemmaksi: asiat, jotka on mahdollista hoitaa etänä, pyritäänhoitamaan ilman fyysistä vastaanottoa. Lääkärin kontrollivastaanotto ei siisole aina selviö. Kontrollipainotteisuuden sijaan pyrimme valmentamaan potilastahyvään omahoitoon sekä diabetesta tasapainottaviin elämäntapoihin.Diabeteshoitajat ovat valmentamisen huippuammattilaisia ja siksi heidänosaamistaan hyödynnetään aiempaa laajemmin. Lahden tiimimallissa lääkärion helposti konsultoitavissa hoitajan vastaanotolla, joten korkeinlääketieteellinen osaaminen on aina saatavilla, vaikka varsinaista lääkärinkontrollivastaanottoa ei olisikaan varattu.

Olemme siis kehittämässä ja modernisoimassa diabeteksen hoitoa. Olemmetunnistaneet toiminnan alkuvaiheessa ilmenneet haasteet, esimerkiksidiabetespotilaiden hoidon jonoutumiseen ja muutoksista tiedottamiseen liittyen.Tällä hetkellä toimintaa on saatu hyvin eteenpäin ja sitä kehitetäänedelleen. Syksyllä diabetespotilaiden hoidossa otetaan käyttöön muun muassauudenlainen digitaalinen valmentaja, joka mahdollistaa entistä tiiviimmän jayksilöidymmän hoidon ohjauksen.